Radno vrijeme

  • Radno vrijeme: od 6.00 do 20.00 sati
  • Jutarnje dežurstvo: od 6.00 do 7.30 sati
  • Popodnevno dežurstvo: od 16.30 do 18.00 sati i kasnije po potrebi, uz raniju najavu
© 2024 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.