Senzomotorika u jaslicama

  
SENZOMOTORIKA U JASLICAMA
 
  Djeca jasličke dobi često se susreću s raznim materijalima i aktivnostima u vrtiću po prvi put.
  Mogućnost istraživanja i isprobavanja različitih materijala, tehnika i osjetilnih sustava u većini slučajeva veća je u vrtiću no u obiteljskom domu.
  Poznavanjem razvojnog statusa djeteta i načina na koje dijete uči uvelike nam pomaže pri odabiru aktivnosti u jaslicama.
  Važno je reći da dijete koristeći svoja osjetila istražuje i upoznaje prostor u kojem se nalazi. Mozak organizira informacije koje primamo putem osjetila iz okoline i daje nam potpunu sliku svijeta koji nas okružuje. Na taj način omogućuje nam daljnje učenje i funkcioniranje.
  Senzorni sustavi:
1.     VIZUALNI  (VID)
2.     TAKTILNI  (DODIR)
3.     AUDITIVNI  (SLUH)
4.     OLFAKTORNI  (MIRIS)
5.     GUSTATIVNI  (OKUS)
6.     VESTIBULARNI  (KRETANJE)
7.    PROPRIOCEPTIVNI  (MIŠIĆI I ZGLOBOVI)
Važna je integracija navedenih sustava.
 
  Aktivnosti i sredstva u mlađoj jasličkoj skupini „Trešnjice“ organiziramo i izrađujemo od materijala različitih tekstura, boja i oblika vođeni motom....“ OTPAD NIJE SMEĆE „. U suradnji s roditeljima iskorištene materijale koristimo na nov način.                                                                                                                                                                                        Odgojiteljica Marijana Pavlović

© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.