Kontakt

 

Centralna kuća: Savica – Kruge

Adresa: Vladimira Ruždjaka 7

Telefon tajništvo: 01/ 6151 327

Telefon računovodstvo: 01/ 6151 441

Fax: 01/6151 332

E-mail: vrtic.savica@zagreb.hr

 

 

Područna kuća: Savica – Jug

Adresa: Vladimira Ruždjaka 22

Telefon: 01/ 614 8001


Pedagoginje

e-mail: savica.vesna.pedagog@gmail.com

Psihologinja

e-mail: savica.miroslava.psiholog@gmail.com
Logopedinja

e-mail: savica.masa.logoped@gmail.com

Zdravstvena voditeljica

e-mail: savica.zdravstvena.voditeljica@gmail.com
Računovodstvo

e-mail: racunovodstvodvsavica@gmail.com© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.