Kontakt

 

Centralna kuća: Savica – Kruge

Adresa: Vladimira Ruždjaka 7

Telefon tajništvo: 01/ 6151 327

Telefon računovodstvo: 01/ 6151 441

Fax: 01/6151 332

E-mail: vrtic.savica@zagreb.hr

 

 

Područna kuća: Savica – Jug

Adresa: Vladimira Ruždjaka 22

Telefon: 01/ 614 8001

Ravnateljica

e-mail: ravnateljica.savica@gmail.comPedagoginje

e-mail: savica.vesna.pedagog@gmail.comPsihologinja

e-mail: savica.miroslava.psiholog@gmail.comLogopedinja

e-mail: savica.masa.logoped@gmail.comEdukacijska rehabilitatorica

e-mail: savica.ivana.rehabilitator@gmail.comZdravstvena voditeljica

e-mail: savica.zdravstvena.voditeljica@gmail.comRačunovodstvo

e-mail: racunovodstvodvsavica@gmail.com© 2024 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.