Europski tjedan sporta

 I ove godine tradicionalno smo obilježili Europski tjedan sporta u periodu od 22.9. do 30. 9. 2018. Briga za zdravlje djece i njihov fizički razvoj jedna je od bitnijih zadaća odgoja djece. Odgojielji potiču djecu na svakodnevno vježbanje osmišljavajući razne sportske aktivnosti. Toplo vrijeme omogućilo nam je da aktivnosti provedemo na zraku. Osim vrtićkih skupina u poligonu je sudjelovala i starija jaslička skupina "Jabučice". Neke od aktivnosti koje smo provodili su "Leteći balon", "Šarene loptice", "Mala košarka", "Igre glasom", "Vlak" i slično. Tjedan sporta obilježili smo i likovnom aktivnošću u kojoj su djeca izrađivala svoje medalje.
© 2022 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.