EKO TIM 7-R: Rabiti drugačije (reuse)

U sklopu našeg tima 7-R, radimo na osvještavanju djece i odraslih o načinima recikliranja ali i ponovnog korištenja otpadnog materijala (reuse). Vođeni činjenicom da se recikliranjem znatno smanjuje količina otpada kojeg sami uobičajeno proizvodimo i da tako najizravnije pridonosimo zaštiti okoliša, smanjenju onečišćenja i uštedi energije, izradili smo razne zanimljive poticaje i likovne radove. Naše kreativno recikliranje (reuse) dobro je za okoliš a pri tome se odlično zabavljamo. 

 

© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.