Senzorni centar u starijoj jasličkoj skupini ''Tratinčice''

 

Dijete od najranijih dana komunicira sa svijetom oko sebe, upija osjetilima i uči. Rano učenje koje počinje u prvim danima djetetova života postaje temelj za kasnije učenje. Možemo reći kako malo dijete misli rukama ili drugim riječima svoj razvoj gradi djelovanjem.

Prema nautjecajnijoj teoriji kognitivnog razvoja, psihologa Jeana Piageta, znamo kako senzomotoričko razdoblje počinje od rođenja (neki teoretičari navode i ranije) i traje do otprilike druge godine djetetova života. Tijekom ovog razdoblja glavnu ulogu imaju osjeti kojima dijete ulazi u interakciju s fizičkom okolinom. Prve interakcije odvijaju se na osnovi motoričkih radnji i preko senzornih organa.

Senzorna integracija je proces organizacije osjeta za upotrebu. Osjetila nam omogućuju dobivanje informacija o fizičkom stanju našeg tijela i okoline. ( Ayres, 2002 )

Senzorna integracija ima veliki utjecaj na sve aspekte dječjeg razvoja od kojih su neki emocionalni razvoj, govorni razvoj (svjesno i nesvjesno slušanje..) Spoznajni razvoj (pažnja, koncentracija..), motorički razvoj (održavanje ravnoteže..)

 

 

U našem senzornom centru nalaze se:

          punjeni baloni

          taktilna staza

          senzorne boce

          senzorne vrećice

          punjene rukavice

 

 Odgojiteljica Aleta Jurki
 

 


© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.