Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?

 Nedavni potres u Zagrebu uplašio je odrasle, ali i naše najmlađe. Reakcija djece ovisi o njihovoj dobi i iskustvu. Također, i ponašanje roditelja ima snažan utjecaj na reakciju djeteta. Nakon prvotnog šoka sve emocije su normalne.
Centar za rehabilitaciju donosi neke od načina na koje možete olakšati djetetu te mu biti podrška u nošenju sa strahom.

materijal- Kako pomoći djetetu?


© 2022 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.