PODRŠKA RODITELJIMA

Dragi roditelji,
Upućujemo vas na stručan tekst Dječjeg vrtića Viškovo i preporučujemo vam da ga svakako pročitate.

Priprema djeteta za povratak u jaslice/ vrtić


 Poštovani roditelji,
Trenutna situacija u kojoj se nalazimo predstavlja poseban izazov za sve nas. Korona virus (COVID-19) i potres na području grada Zagreba promijenio je u svega nekoliko dana životne navike djece i roditelja, kao nikada do sada. Vodeći računa o dobrobiti naših vrtićaraca i njihovih roditelja, te kako bi ove dane koji su ispunjeni nepredvidivim događajima i nemirom učinili što aktivnijim i zabavnijim predlažemo niz aktivnosti za rad s djecom kao podrška vama roditeljima.

Vaš stručni tim 

 

Kako poticati rani komunikacijski i jezično govorni razvoj

Kako pripremiti dijete za polazak u školu

Kućanski poslovi primjereni djetetu

Psihološki aspekti rada s djecom u vrtiću za vrijeme pandemije


Savjetovanje za roditelje

Uskršnje vježbe grafomotorike i predmatematičkih vještina

Artikulacijske vježbe za sve glasove


Slikovnica ''Ti si moj heroj''

Dan kada je sve stalo

Bok, ovo je koronavirus
 


© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.