Raspred primljene djece po skupinama

 Poštovani roditelji!

Na linku se nalazi raspored primljene djece po skupinama te termini i upute za roditeljske sastanake.

Dv ''Savica'' 


© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.