Halloween

Skupina Bubamare uključena je u cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika. Kroz obilježavanje „Halloweena“ i drugih običaja svojstvenih zemljama engleskog govornog područja potičemo dječji interes i zanimanje za kulture u svijetu te poštivanje različitosti. Aktivnostima primjerenim za dob djece i u suradnji sa roditeljima djeca su imala priliku igrati se i veseliti sa svojim vršnjacima.
 
Danijela Šmit© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.