Projekt „Brigom za okoliš, brinem o sebi“ u skupini „Tratinčice“ (aktivnosti u listopadu)

 U projekt „Brigom za okoliš, brinem o sebi“ krenuli smo razgovorom o čistoći ruku. Kako izgledaju prljave ruke, kako čiste i što se to nalazi na našim rukama kada su prljave saznali smo iz slikovnica „Operi ruke“ i „Mrljek i Prljek slave fujkasti rođendan“. Napravili smo pokus, što se dogodi sa „crnilom“ na rukama kada ih operemo sa vodom, a što kada ih operemo sa sapunom.  Iz aktivnosti kojima smo se bavili nastao je logo na koji smo napisali pjesmu koju smo recitirali dok smo prali ruke.
 
Planirane aktivnosti za Listopad: 
1.  Međusobno upoznavanje skupina koje sudjeluju u projektu. Cilj navedene aktivnosti je predstaviti svoju skupinu uz priloženu fotografiju i kratak opis.
2.     Logo projekta – svaka skupina zajednički osmišljava logo projekta te zajednički glasamo za najbolji.
3.     Uvod u projekt – prikazati na koji način brinemo o svojem zdravlju, osvještavamo higijenske navike unutar skupine. ( igrom, pjesmom ... ; kroz svakodnevne zajedničke aktivnosti unutar skupine )
 
Odgojiteljice Aleta Jurki i Zdenka Žganjar
 
Brigom za okolis brinem o sebi - listopad - 1

Brigom za okolis brinem o sebi - listopad - 2

Brigom za okolis brinem o sebi - listopad - 3

Brigom za okolis brinem o sebi - listopad - 4

Brigom za okolis brinem o sebi - listopad - 5

Brigom za okolis brinem o sebi - listopad - 6

Brigom za okolis brinem o sebi - listopad - 7

Brigom za okolis brinem o sebi - listopad - 8

© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.