Projekt „Brigom za okoliš, brinem o sebi“ u skupini „Tratinčice“ (aktivnosti u studenom)

 Planirane aktivnosti za Studeni:
1.     Aktivnost „Pokloni mi kontejner“ – djeca iz jedne skupine izrađuju spremnike za sortiranje otpada i daruju isti drugoj skupini.

Prije same izrade kontejnera za prijatelje, kroz igru približili smo pojam recikliranja. Kamion za reciklažu dovezao je kartice sa smećem, a mi smo ih znatiželjno sortirali u odgovaranjuće spremnike. Izradili smo kontejnere za papir i plastiku te ih poklonili prijateljima iz skupine „Pandice“.
 
Odgojiteljice Aleta Jurki i Zdenka Žganjar
 
Brigom za okolis brinem o sebi - studeni - 1

Brigom za okolis brinem o sebi - studeni - 2

Brigom za okolis brinem o sebi - studeni - 3

Brigom za okolis brinem o sebi - studeni - 4

Brigom za okolis brinem o sebi - studeni - 5

Brigom za okolis brinem o sebi - studeni - 6

Brigom za okolis brinem o sebi - studeni - 7

Brigom za okolis brinem o sebi - studeni - 8

Brigom za okolis brinem o sebi - studeni - 9

Brigom za okolis brinem o sebi - studeni - 10

Brigom za okolis brinem o sebi - studeni - 11

© 2022 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.