Podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa

 Poštovani roditelji, 

Nedavni potres u Zagrebu i okolici uplašio je velike ali i malene. Njihova reakcija ovisi o dobi i iskustvu. Ponašanje roditelja također ima snažan utjecaj na reakciju djeteta.
Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba donosi vam smjernice kako se ponašati za vrijeme potresa. 

© 2022 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.