Aktivnost miješanja boja u skupini "Ježići"

U srednjoj jasličkoj skupini "Ježići" djeca su kroz aktivnost miješanja primarnih boja (tempera), uočavala nastajanje sekundarnih te usvajala njihove nazive.
 
Odgojiteljice Jasna Marinić i Ana Bahun


© 2022 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.