Raspored novoprimljene djece po skupinama

 Poštovani roditelji,

Donosimo vam raspored novoprimljene djece po odgojnim skupinama za pedagošku godinu 2021./2022 te termine roditeljskih sastanaka.

© 2022 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.