Program predškole

Program predškole podrazumijeva kurikulum namijenjen odgojno-obrazovnome radu s djecom koja nisu obuhvaćena nijednim oblikom redovnoga programa vrtića u godini prije polaska u školu.

Godina prije polaska u školu je obvezna godina predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u Republici Hrvatskoj.

Kalendarska provedba programa traje od listopada do lipnja u tekućoj pedagoškoj godini. Provoditelji programa su odgojitelji.

© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.