Upravno vijeće

 Predsjednica Upravnog vijeća , predstavnica odgojitelja: Lorana Šamanić

Predstavnici osnivača:
- Štefanija Prandić - Pigac
- Iva Bačani
- Goran Hosu

Predstavnica roditelja:
Nikolina Jakovljević

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Savica

© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.