Posebni Cjelodnevni program Likovna umjetnost i engleski jezik

 Poštovani !

Pozivamo Vas da se upoznate s novim Posebnim Cjelodnevnim programom Likovna umjetnost i engleski jezik.

Ovaj program je namijenjen djeci od 3 godine do polaska u školu, a posebnost koju nudi je da djeca dobiju u isto vrijeme dva programa koja se prožimaju i potiču djetetov razvoj kroz sva područja razvojna područja.

Razvoj likovnosti dijete savršeno priprema za polazak u školu jer kroz različite likovne tehnike usvaja predpisačke, vještine kao i grafomotoriku u cijelosti.

Upoznavanjem s različitim formatima likovnog izričaja stječe vještine savladavanja prostornih i količinskih odnosa i ostalih predmatematičkih vještina.

Ponudom različitih pristupa (individualnih i grupnih) u stvaranju likovnih djela djeca savladavaju komunikacijske vještine, te socijalne odnose s drugom djecom produbljuju i unaprjeđuju.

Djeca će imati priliku izrađivati osobne i zajedničke slikovnice i priručnike, izlagati svoje radove unutar vrtića i izvan njega. Na taj način će razvijati svoje vještine samozastupanja, samopromocije, govorničke vještine i jačati pozitivnu sliku o sebi.

Razvijanjem osjetljivosti za jezik materinski i engleski, razvijati i proširivati rječnik i obogaćivati govorni izričaj.

Važnost ovog programa odlikuje se ponajviše u poticanju i osnaživanju ključnih kompetencija propisanih Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

1. Komunikacija na materinskom jeziku

2. Komunikacija na stranim jezicima

3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju

4. Digitalna kompetencija

5. Učiti kako učiti

6. Socijalna i građanska kompetencija

7. Inicijativnost i poduzetnost

8. Kulturna svijest i izražavanje.

 

Program će voditi odgojiteljice Ana Borojević  i Dubravka Grgošić-Dragić

 

Nadamo se da smo vam uspjeli potaknuti zanimanje za program. Pozivamo Vas da nam se javite kako bi vam omogućili još dodatnih informacija.

Kako bi Vam bilo zanimljivije i jednostavnije do njih doći, možete nam se obratiti porukom na mail kako bi u nedjelju, 14. 05.2023. mogli održati zoom sastanak.

Ukoliko Vam je dijete već upisano u neki od naših programa, ispričavamo se na smetnji.

Srdačan pozdrav,


© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.