Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića od 01.07.2023. g.

 Poštovani roditelji i skrbnici,

obavještavamo vas da je donesena nova Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/23) te Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/23).

Izmjene navedenih propisa primjenjuju se od 1. srpnja 2023. godine.

Odluku te Izmjene i dopune možete pročitati klikom na linkove službenog glasnika.
 

© 2024 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.