Ustrojstvo vrtića

U Dječjem vrtiću „Savica” zaposleno je 83 radnika/ca.


STRUKTURA ZAPOSLENIH


1. Ravnateljica

Valentina Opić, mag.praesc.educ

email: vrtic.savica@zagreb.hr2. Stručno pedagoški poslovi

 • Stručne suradnice pedagoginje

  Vesna Flegar Vondra, mag.paed.
            Marina Tonković, pripravnica, mag.paed.

            email: savica.vesna.pedagog@gmail.com


 • Stručna suradnica psihologinja

  Miroslava Polonji, mag.psych.

  email: savica.miroslava.psiholog@gmail.com

 • Stručna suradnica logopedinja

  Maša Kobsa, prof.logoped

  email: savica.masa.logoped@gmail.com

 • Zdravstvena voditeljica

  Patriša Jonjić, bacc.med.techn.

  email:savica.zdravstvena.voditeljica@gmail.com

3. Odgojno obrazovni radnici

Zaposleno je 57 odgojitelja/ica i 2 medicinske sestre – ukupno 59 odgojitelja/ica.
Naše 4 odgojiteljice promovirane su u zvanje odgojitelj savjetnik, a 5 u zvanje odgojitelj mentor. Od promoviranih odgojiteljica njih 2 imaju i međunarodni certifikat izvrsnosti prema ISSA standardima. 4. Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi

 • Tajnica

  Mirna Lasić Poje, upravna pravnica

  email: vrtic.savica@zagreb.hr

 • Voditeljica računovodstva

  Blanka Gavran, ekonomistica

  email: dv.savica@zg.htnet.hr

  Administrativno računovodstveni poslovi


5. Pomoćno-tehičko osoblje

Zaposlena je glavna kuharica, 2 kuharice, 3,5 pomoćne kuharice, 11,5 spremačica, švelja pralja, ekonom-vozač i dva domara-ložača.
 

© 2021 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.