Podaci o financiranju

Izvor financiranja – Vrtić se financira iz proračuna Grada Zagreba i vlastitih prihoda.


© 2024 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.