Redoviti 10-satni programi

Cjelodnevni redoviti 10-satni program u petodnevnom radnom tjednu (ponedjeljak – petak) za djecu od navršene jedne godine života, do polaska u osnovnu školu.

Program se zasniva na humanističko razvojnoj koncepciji, što znači da polazi od razvojnih potreba i mogućnosti djeteta, poštujući djetetovu cjelovitost i individualne karakteristike.

Planiranje stručnog rada s djecom temelji se na promatranju djeteta u aktivnosti i znanstvenim spoznajama iz područja razvojne psihologije, pedagogije, didaktike, kinezologije i komunikologije.

U radu s djecom koristimo dijelove poznatih programa : Reggio pedagogija, Montessori pedagogija, Integralna metoda, Projektni oblik rada i Korak po korak po kojem smo i mi kao vrtić već poznati kao vrtić s dobrom praksom.

U bogatom, razvojno poticajnom okruženju, poštujući princip individualizacije, djetetu se omogućuje iskustveno učenje, slobodnim izborom vrste i trajanja vlastite aktivnosti, samoodređivanjem tempa i intenziteta učenja kroz izabranu igru.
 


© 2023 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.