Prava djece

Svaki dan započinjemo i završavamo srdačnim pozdravom  te na isti način obogaćujemo i svaki susret tijekom dana. To donosi osmijehe na lica.
 
U našem vrtiću DJECA UČE I ŽIVE SVOJA PRAVA u poticajnom ozračju:
U kojem se osjeća sigurnost, dobrodošlica, toplina, zadovoljstvo, susretljivost, razumijevanje, prijateljstvo, solidarnost …
U kojem se dijete osjeća slobodnim iznijeti svoje mišljenje, pokazati radoznalost, u kojem ima pravo griješiti …
U kojem prevladavaju zajedništvo, suradnja, poštovanje drugog, u kojem se uči pridržavanje zajedničkih pravila …
U kojem se poštuju i njeguju različitosti …
U kojem se potiču svi aspekti komunikacije za bolje razumijevanje 
 
U NAŠEM VRTIĆU DIJETE IMA PRAVO NA:
Poštovanje i osobno dostojanstvo
Kvalitetnu pedagošku skrb
Emocionalnu podršku
Brigu koja uvažava dječju potrebu za igrom i učenjem
Pravo na izbor i odlučivanje (kad time ne ugrožava sebe i druge)
 
U NAŠEM VRTIĆU RODITELJI IMAJU PRAVO NA:
Poštovanje i osobno dostojanstvo
Informacije tajništva i računovodstva
Informacije i stručnu pomoć  odgojitelja, pedagoginje, psihologinje, logopedinje, zdravstvene voditeljice,  ravnateljice
Partnerstvo s odgojiteljima svog djeteta u kreiranju programa rada  
 
U VRTIĆU RODITELJI IMAJU OBVEZU:
Pridržavati se KUĆNOG REDA VRTIĆA
Pružiti točne informacije o djetetu  
Poštivati i uvažavati prava druge djece i drugih roditelja
Dobrom komunikacijom i suradničkim odnosima pridonositi poticajnom okruženju i pozitivnom ozračju u vrtiću.
 
Zaposlenici Dječjeg vrtića »Savica«

© 2024 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.