Posebni cjelodnevni desetosatni programi

  • Posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika (3 skupine: 3-4 god., 3-6 god. i 3-7 god.)
  • Posebni cjelodnevni program s integriranim sportom s dva treninga tjedno (2 skupine: 3-4 god. i 5-6 god.)
  • Posebni cjelodnevni dramsko-scenski program (1 skupina: 3-4 god.)
  • Posebni cjelodnevni program prema Montessori pedagogiji za vrtić (3 skupine:  3-5 god., 4-6 god. i 3-7 god.)

© 2021 Vrtić Savica. Sva prava pridržana.